مقاله بررسي رابطه بين نوع صنعت، سهم بازار و فشردگي سرمايه با پايداري سودهاي غيرعادي در شرکت هاي بورسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۸۹ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين نوع صنعت، سهم بازار و فشردگي سرمايه با پايداري سودهاي غيرعادي در شرکت هاي بورسي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري سود غيرعادي
مقاله الگوي اولسن
مقاله سهم بازار
مقاله فشردگي سرمايه
مقاله روش گشتاورهاي تعميم يافته (GMM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي ولي
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق پويايي خطي اطلاعات اولسن (LID) و اثر ساير اطلاعات يا Vt بر مجموعه سودهاي غيرعادي با استفاده از داده هاي پانل ۱۰۰ شرکت طي دوره ۱۳۸۶-۱۳۷۶ توسط روش گشتاورهاي تعميم يافته(GMM)  مورد مطالعه قرار مي گيرد. اين تحقيق تاثير نوع صنعت، سهم بازار و فشردگي سرمايه را به عنوان ساير اطلاعات (Vt) بر سودهاي غيرعادي دوره آينده همراه با تداوم پايداري پويايي خطي اطلاعات اولسن مورد آزمون قرار مي دهد. نتايج تحقيق فرض پويايي خطي اطلاعات را تاييد مي کند. هم چنين نتايج تحقيق نشان داد که نوع صنعت و فشردگي سرمايه، پايداري سودهاي غيرعادي را تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين نوع صنعت و فشردگي سرمايه داراي محتواي اطلاعاتي است و به عنوان ساير اطلاعات (Vt) در الگو اولسن (۱۹۹۵) منعکس مي شود. طبق نتايج تحقيق، فرض اينکه سهم بازار، پايداري سودهاي غيرعادي را تحت تاثير قرار مي دهد، رد مي شود که در اين صورت سهم بازار هر شرکت فاقد محتواي اطلاعاتي است و در الگو اولسن (۱۹۹۵) منعکس نمي شود.