مقاله بررسي رابطه بين همراستايي فن آوري اطلاعات و كسب و كار با عملكرد سازماني در شركت هاي فعال در زمينه فن آوري اطلاعات: با استفاده از مدل معادلات ساختاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت فناوري اطلاعات از صفحه ۸۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين همراستايي فن آوري اطلاعات و كسب و كار با عملكرد سازماني در شركت هاي فعال در زمينه فن آوري اطلاعات: با استفاده از مدل معادلات ساختاري
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همراستايي فن آوری اطلاعات و کسب و کار
مقاله استراتژي کسب و کار
مقاله استراتژي فن آوری اطلاعات
مقاله ساختار کسب و کار
مقاله ساختار فن آوری اطلاعات
مقاله کارت امتيازي متوازن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مانيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: موسي خاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جام پرازمي مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود اهميت بكارگيري فن آوري اطلاعات، امروزه در بسياري از سازمان ها شاهد بروز مشكلاتي در رابطه با عدم برآورده شدن نيازهاي كسب و كار با توجه به حجم بالاي سرمايه گذاري در زمينه فن آوري اطلاعات و ميزان پايين همراستايي هستيم. موضوع بحث برانگيز بهره وري فن آوري اطلاعات كه از آن به عنوان «پارادوكس بهره وري» ياد شده است، ما را برآن داشت كه به بررسي رابطه بين همراستايي استراتژيك فن آوري اطلاعات و كسب و كار با عملكرد سازماني با استفاده از مدل هاي اقتضايي و ديدگاه سيستمي بپردازيم و نيز نتايج عملكردي حاصل از همراستايي فن آوري اطلاعات و كسب وكار را با استفاده از چارچوب سيستمي كارت امتيازي متوازن شناسايي كنيم كه تا كنون در ادبيات همراستايي مورد استفاده قرار نگرفته است. در نهايت با توجه به نتايج بدست آمده از پژوهش بيان كنيم كه همراستايي بين فن آوري اطلاعات و كسب و كار يك اصل براي دستيابي به عملكرد بهبود يافته بويژه در بعد فرايند هاي داخلي مي باشد. داده هاي پژوهش در سال ۸۷ گردآوري شده است. روش پژوهش مورد استفاده در اين مقاله توصيفي و از نوع همبستگي است و به طور مشخص مبتني برمدل معادلات ساختاري است.