مقاله بررسي رابطه بين پاسخ گويي عمومي، مشارکت عمومي و ‏اعتماد عمومي در سازمان هاي دولتي‎ ‎مناطق ۲۲ گانه شهر تهران‏ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۲۵۱ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين پاسخ گويي عمومي، مشارکت عمومي و ‏اعتماد عمومي در سازمان هاي دولتي‎ ‎مناطق ۲۲ گانه شهر تهران‏
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسخ گويي عمومي
مقاله اعتماد عمومي
مقاله مشارکت عمومي
مقاله مدل معادلات ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منوريان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نرگسيان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: واثق بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به دنبال بررسي پاسخ گويي عمومي و پيامدهاي آن مي باشد. پاسخ گويي عمومي از ‏نشانه هاي اداره مدرن و دموکراتيک مي باشد. اگر دولت هايي که قدرت دارند در رابطه با اعمال، ‏اشتباهات و تصميم گيري هاي خود به مردم پاسخگو نباشند، دموکراسي و مردم سالاري در حد حرف ‏و شعار باقي مي ماند. بنابراين پاسخ گويي عمومي به عنوان يک نهاد، مکمل مديريت دولتي در يک ‏حکومت دموکراتيک و مردم سالار مي باشد. دولت پاسخگو در يک جامعه شرايط جلب اعتماد عمومي ‏شهروندان را فراهم کرده و در نهايت باعث افزايش مشارکت عمومي شهروندان در امور سياسي و ‏اجتماعي از قبيل انتخابات مي شود. در اين صورت تحقيق حاضر با هدف شناسايي تاثير پاسخ گويي ‏عمومي بر افزايش اعتماد عمومي و هم چنين مشارکت عمومي شهروندان در مناطق ۲۲ گانه تهران ‏انجام شده است. روش تحقيق مورد استفاده پيمايشي – همبستگي و به طور مشخص مبتني بر مدل ‏معادلات ساختاري مي باشد. بر اين اساس پنج مدل ساختاري از چگونگي روابط متفاوت ميان اين سه ‏متغير در نرم افزار ليزرل اجرا شد. نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد که يکي از مدل ها بهتر از بقيه اين ‏روابط را تبيين مي کند‏.