مقاله بررسي رابطه تجارت الكترونيكي و رفتار مشتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه تجارت الكترونيكي و رفتار مشتري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت الكترونيكي
مقاله پايگاه وب
مقاله رضايت مشتري
مقاله اعتماد مشتري
مقاله وفاداري مشتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهي شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: حمدان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه به دليل پيشرفت هاي فناوري، كسب و كارها دگرگون شده و به سمت الكترونيكي شدن پيش مي رود. تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي يكي از مشهودترين تمايلات در اقتصاد ديجيتالي است. در بازار اينترنتي نسبت به بازار سنتي اين چالش وجود دارد كه سازمان تجاري با رقباي بيش تري مواجه است و وفاداري مشتريان كم تر است. لذا در تجارت الكترونيكي، جذب، كسب اعتماد، رضايت و حفظ مشتريان براي سازمان تجاري مساله اي مهم و دشوار است. در اين پژوهش به بررسي رابطه ميان استفاده از تجارت الكترونيكي و متغيرهاي مهمي چون رضايت، اعتماد و وفاداري مشتري پرداخته مي شود. بدين منظور از دو جامعه آماري يكي در كشور ايران و ديگري در كشور لبنان، نمونه هايي از بين مشترياني كه خريد الكترونيكي داشته اند انتخاب شد. پرسشنامه اي مشتمل بر سوالات چند گزينه اي طيف ليكرت طراحي و تدوين گرديد و پس از آزمون روايي و اعتبار، بين افراد نمونه به طور الكترونيكي و حضوري توزيع شد. در مجموع ۳۳ پرسشنامه از جامعه آماري دانشجويان در ايران و ۳۲ پرسشنامه از جامعه آماري دانشجويان در لبنان جمع آوري شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار LISREL تحليل شد. نتيجه پژوهش حاكي است كه اعتماد، وفاداري و رضايت در تعامل با هم بر افزايش خريد الكترونيكي تاثيرگذارند اما ميزان و نحوه تاثيرگذاري و تعامل آن ها در كشورهاي مختلف تفاوت دارد.