مقاله بررسي رابطه تجارت خارجي و بهره وري عامل هاي توليد در بخش کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه تجارت خارجي و بهره وري عامل هاي توليد در بخش کشاورزي ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري عامل هاي توليد
مقاله تجارت خارجي
مقاله مدل ARDL
مقاله بخش کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اثني عشري هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مسنن مظفري مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به گرايش موجود در گسترش تجارت خارجي در کشورهاي در حال توسعه و ايران، اين مقاله به آزمون اين فرض مي پردازد که رابطه اي تقابلي بين تجارت خارجي کشاورزي و بهره وري عامل هاي توليد در اين بخش وجود دارد. به اين منظور با استفاده از داده هاي سال هاي۱۳۸۵-۸۷  و استفاده ار مدل ARDL اين رابطه برآورد شد. نتايج نشان داد که تجارت خارجي در کوتاه و بلند مدت بر بهره وري عامل هاي توليد در بخش کشاورزي تاثير مثبت دارد. بر اين اساس، کاهش محدوديت هاي بازرگاني خارجي محصولات کشاورزي توصيه شده است.