مقاله بررسي رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي در کشورهاي عضو اوپک: آزمون فروض پاتريك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي در کشورهاي عضو اوپک: آزمون فروض پاتريك
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه مالي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله نظريه پاتريك
مقاله اوپك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راستي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله با توجه به اهميت ارتباط ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي و با استفاده از الگوي خود رگرسيون برداريVAR  و آزمون عليت گرنجري در چارچوب اين الگو، به بررسي فروض پاتريك در مورد رابطه علت و معلولي توسعه مالي و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو اوپك مي پردازد. از آنجا كه كشورهاي عضو اوپك، كشورهاي در حال توسعه هستند، يافته هاي اين تحقيق دلالت بر اين امر دارند كه نظريه پاتريك – در خصوص وجود پديده راهبري عرضه يا جهت عليت از توسعه مالي به رشد اقتصادي در ابتداي مراحل توسعه – در مورد اين كشورها تاييد نمي گردد. در مجموع از يافته هاي اين تحقيق اين مهم استنباط مي شود که بخش مالي نتوانسته است تا نقش موثري را در فرايند رشد اقتصادي اين کشورها ايفا کند. بنابراين در اين قبيل كشورها و از جمله ايران، بهبود و توسعه بخش مالي به منظور فعال شدن نقش اين بخش در فرايند رشد اقتصادي و نيز تخصيص بهينه منابع مالي ناشي از درآمدهاي نفتي ضروري است.