مقاله بررسي رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي در ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه مالي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موتمني ماني

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله کوشش شده است تا رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي بر اساس شيوه عليت گرنجر مورد بررسي قرار گيرد. داده هاي استفاده شده در اين مطالعه توليد ناخالص داخلي و بدهي بخش غيردولتي به بانک ها در دوره زماني ۱۳۸۵-۱۳۴۰ بوده است. هر چند داده ها حاکي از بهبود توسعه مالي در سال هاي اخير مي باشند، اما وضعيت توسعه مالي ايران در مقايسه با ساير کشورهاي منطقه مطلوب نمي باشد. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد که در اقتصاد ايران، رشد اقتصادي موجب بهبود توسعه مالي مي شود. در حالي که شواهد آماري، رابطه علي عکس را تاييد نمي کند.