مقاله بررسي رابطه جهاني شدن با توسعه گردشگري (مطالعه موردي: تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه جهاني شدن با توسعه گردشگري (مطالعه موردي: تهران)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري
مقاله جهاني شدن
مقاله تهران
مقاله توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نكويي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغام حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني خوشخو محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهاني شدن، پديده اي است كه امروزه توجه محافل علمي را بيش از پيش به خود جلب نموده است. اگرچه اين پديده در گذشته نيز وجود داشته امروزه بيشتر به دليل فناوري هاي نوين ارتباطي، رنگ و بويي تازه به خود گرفته است. بسياري معتقدند كه جهاني شدن، فرصتي استثنايي است، بنابراين شرط توفيق، ايجاب مي كند كه ابعاد اين پديده به خوبي شناخته شود تا انتخاب راهبردهاي بهينه ميسر گردد. از آنجا كه فرآيند جهاني شدن كم و بيش بر تمامي شئون زندگي تاثيرگذار و از انها تاثيرپذير است، گردشگري نيز به منزله يكي از ابعاد زندگي از اثرهاي اين فرآيند، دور نمانده است. هدف اصلي ما در اين پژوهش است كه دريابيم جهاني شدن با توسعه گردشگري رابطه دارد يا خير و در صورت وجود رابطه، جهت و شدت آن تعيين گردد. جامعه آماري اين تحقيق، مديران و كارشناسان بخش هاي گوناگون صنعت گردشگري تهران مي باشد. در پايان بدين نتيجه دست يافته ايم كه جهاني شدن در حوزه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي ـ اجتماعي، رابطه اي مثبت و در حوزه محيط زيست، رابطه اي منفي با توسعه گردشگري دارد. از ميان ابعاد اين فرايند، جنبه سياسي، رابطه قوي تري با توسعه گردشگري دارد.