مقاله بررسي رابطه خطوط انگشتان دست با اختلالات دو قطبي نوع يک و روان گسيختگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه خطوط انگشتان دست با اختلالات دو قطبي نوع يک و روان گسيختگي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر انگشت
مقاله اسکيزوفرنيا
مقاله اختلال دوقطبي نوع يک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور سيدمحمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آثار انگشتان دست و سامانه اعصاب داراي منشا مشترک و بنيان ژنتيکي است. بنابراين هدف اين مطالعه بررسي رابطه احتمالي خطوط انگشتان دست با اختلالات ژنتيکي شايع و ناتوان کننده دو قطبي نوع يک و روان گسيختگي بود.
مواد و روش ها: در يک مطالعه مورد شاهدي اثر انگشتان دست ۱۰۰ بيمار مبتلا به روان گسيختگي و ۱۰۰ بيمار مبتلا به اختلال دو قطبي نوع يک ۱۰۰ و ۱۰۰ فرد بدون سابقه اختلال رواني در خود و بستگان درجه يک ثبت گرديد و به صورت بيخبر از تشخيص کدگذاري شد.
يافته ها: در بيماران دو قطبي اثر انگشت نوع گردبادي به طور با اهميتي بيشتر (p<0.03) و در بيماران مبتلا به روان گسيختگي اثر انگشت نوع کماني به طور با اهميتي کمتر (p<0.002) از گروه شاهد سالم بود. بيماران دو قطبي فقط در دو انگشت نشانه و ميانه چپ (به ترتيب p کوچکتر از ۰٫۰۲ و ۰٫۰۱) و بيماران مبتلا به روان گسيختگي در انگشت شست راست، حلقه راست و چپ (به ترتيبp  کوچکتر از ۰٫۰۴، ۰٫۰۴ و ۰٫۰۲) با گروه شاهد تفاوت داشتند. بيماران مبتلا به روان گسيختگي با مبتلايان به اختلال دو قطبي تفاوت مهمي نداشتند.
استنتاج: داشتن اثر انگشت نوع گردبادي در دو انگشت نشانه و ميانه چپ و کمتر بودن اثر انگشت نوع کماني در انگشت شست راست، حلقه راست و چپ به ترتيب مرتبط با اختلال دوقطبي نوع يک و روان گسيختگي هستند. اما نمي توان مبتلايان به روان گسيختگي را بر اساس اثر انگشتها از مبتلايان به اختلال دو قطبي تفکيک کرد.