مقاله بررسي رابطه ساختار – فعاليت، دانسيته الكتروني و صورتبندي مشتقات فنتانيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم و فناوري پدافند نوين (علوم و فناوري هاي پدافند غير عامل) از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ساختار – فعاليت، دانسيته الكتروني و صورتبندي مشتقات فنتانيل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه ساختار فعاليت (SAR)
مقاله فنتانيل
مقاله ضد دردها
مقاله بي حس كننده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظام الاسلام تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبانهاد منيره
جناب آقای / سرکار خانم: فخراييان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فنتانيل و مشتقات آن از موثرترين و كاربردي ترين ضد دردهاي مخدر و نوع خاصي از اگونيست هاي گيرنده m هستند. اين تركيبات به عنوان سلاح هاي شيميايي غير كشنده شناخته مي شوند. تعداد زيادي از مشتقات فنتانيل با هدف بررسي رابطه ساختار فعاليت آنها و يافتن كاربردي ترين دارو با مناسب ترين خواص مانند تاثير زياد بدون اثرات جانبي (همچون ايست تنفسي و اعتياد) سنتز شده اند. شناخته شده ترين مشتقات فنتنانيل عبارتند از: ۳- متيل فنتانيل، اهم فنتانيل، لوفنتانيل، كارفنتانيل، آلفنتانيل و سوفنتانيل. دز موثر مشتقات مختلف فنتانيل در منابع متعدد گزارش شده اند ولي اين داده ها تاكنون به طور سيستماتيك مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته اند. در اين مقاله تاثير ۵ گروه عمده موثر در فعاليت ضد دردي مشتقات فنتانيل (۷۰ تركيب) مورد بررسي قرار گرفته اند. بهترين گروه ها شناسايي شده و موثرترين مشتق فنتانيل پيشنهاد شده است. سعي گرديده كه وزن نسبي گروه هاي مختلف در تاثير مشتقات فنتانيل تعيين  شود. ضمنا مقايسه داده هاي مختلف نشان داد كه تاثير گروه هاي مختلف غير وابسته به هم نيستند. از طرف ديگر، مقايسه دانسيته الكتروني و صورتبندي مشتقات فنتانيل به روش Abinitio با دز موثر آنها صورت گرفت.