مقاله بررسي رابطه سرمايه اقتصادي و فرهنگي والدين دانش آموزان با احتمال قبولي آنها در آزمون سراسري سال تحصيلي ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۶۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه سرمايه اقتصادي و فرهنگي والدين دانش آموزان با احتمال قبولي آنها در آزمون سراسري سال تحصيلي ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اقتصادي
مقاله سرمايه فرهنگي
مقاله آموزش عالي
مقاله تحصيلات و شغل والدين
مقاله آزمون سراسري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 تحليل تاثير سرمايههاي اقتصادي و فرهنگي والدين و پيشينه تحصيلي بر موفقيت دانش آموزان در دستيابي به آموزش عالي هدف اصلي اين بررسي را تشکيل مي دهد. در اين مقاله عوامل موثر دراحتمال قبولي داوطلبان از منظر سرمايه هاي اقتصادي و فرهنگي والدين، درآزمون سراسري سال تحصيلي ۱۳۸۵، مورد بررسي قرار گرفته و مدل هاي نظري موجود در اين زمينه با كمك اطلاعات در دسترس از داوطلبان آزمون سراسري مورد آزمون تجربي قرار مي گيرد. جامعه آماري شامل كليه شركت كنندگان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري سال تحصيلي ۱۳۸۵ و روش آماري به كار رفته جهت تجزيه و تحليل داده ها با توجه به نوع داده ها رگرسيون لجستيك بوده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه سرمايه اقتصادي و فرهنگي والدين احتمال قبولي داوطلبان را افزايش مي دهد. ذکر اين نکته ضروري است که اين تحقيق از اطلاعات تمامي داوطلبان راهيابي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به صورت سرشماري (نه نمونه گيري) جهت پژوهش استفاده نموده است.