مقاله بررسي رابطه سرمايه گذاران نهادي و نوسان پذيري بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه سرمايه گذاران نهادي و نوسان پذيري بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه گذاران نهادي
مقاله نوسان پذيري بازده سهام
مقاله فرضيه نظارت کارآمد
مقاله فرضيه همگرايي منافع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخاري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري عصمت السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوسان پذيري بازده سهام و عوامل موثر برآن از موضوع هاي بحث برانگيز در تحقيقات امور مالي است. سرمايه گذاران نهادي به عنوان گروهي از سرمايه گذاران به واسطه دسترسي به منابع عظيم مالي، نقش مهمي در توسعه اقتصادي بازار سرمايه ايفا مي کنند. بر همين مبنا، مطالعه در خصوص نقش سرمايه گذاران نهادي در نوسان پذيري بازده سهام از اهميت زيادي برخوردار است. تحقيق حاضر به دنبال يافتن شواهدي در خصوص ارتباط بين سرمايه گذاران نهادي در نوسان پذيري بازده سهام است. اين نقش بر مبناي دو تئوري نظارت کارآمد و همگرايي منافع قابل بررسي است که تحقيق مذکور به دنبال آزمون اين تئوري ها در بازار سرمايه ايران است. اين تحقيق، از نوع مطالعه توصيفي همبستگي مبتني بر داده هاي مقطعي است، که ۱۲۱ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالي ۱۳۸۷ به عنوان نمونه انتخاب گرديده اند. براي آزمون اين ارتباط، از مدل رگرسيون خطي چندگانه استفاده شده است. يافته ها نشان مي دهد حضور سرمايه گذاران نهادي موجب افزايش نظارت بر عملکرد مديران شده، از عدم تقارن اطلاعاتي مي کاهد و نهايتا با افزايش درصد مالکيت اين گروه از سهامداران، از نوسان پذيري بازده سهام کاسته مي شود. اين يافته ها مي تواند براي سياستگذاران بازار سرمايه در تدوين مقررات براي استقرار و تقويت نقش سهامداران نهادي (در حاکميت شرکتي) مفيد بوده، همچنين براي سرمايه گذاران در ارایه مبنايي براي کاهش ريسک نوسان پذيري بازده سرمايه گذاري سودمند باشد.