مقاله بررسي رابطه سندرم متابوليك با الگوهاي غذايي زنان غير يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه سندرم متابوليك با الگوهاي غذايي زنان غير يائسه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليك
مقاله الگوي غذايي
مقاله زنان غير يائسه
مقاله تحليل عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حدادتبريزي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي فرجي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيارراد آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: ابدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پناه فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندرم متابوليك با شيوع اضافه وزن و چاقي ارتباط دارد و از طرفي به عنوان عامل خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي و ديابت مطرح است. يك سوم جمعيت ايران به سندرم متابوليك مبتلا هستند كه شيوع در زنان بيشتر است. در اين مطالعه، رابطه سندرم متابوليك با تحليل الگوي غذايي زنان غير يائسه بررسي شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه، به روش مورد – شاهدي و با استفاده از داده هاي ۹۲۰ زن غيريائسه ۱۸ تا ۵۰ ساله شركت كننده در فاز سوم مطالعه قند و ليپيد تهران (TLGS) انجام شد. سندرم متابوليك طبق تعريف فدراسيون بين المللي ديابت (IDF) در نظر گرفته شد. الگوهاي غذايي با استفاده از داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه نيمه كمي بسامد خوراك ۱۶۸ قلم ماده غذايي در ۲۶ گروه غذايي با استفاده از تحليل عاملي، شناسايي و الگوهاي غذايي غالب تعيين شد. در مرحله بعدي، افراد بر حسب سن در دو گروه مورد و شاهد همسان شدند. نسبت شانس ابتلا به سندرم متابوليك و اجزاي سندرم در الگوهاي غذايي، با تعديل اثر متغيرهاي اثرگذار با رگرسيون لجستيك بررسي شد.
يافته ها: دو الگوي غذايي غالب به دست آمد. الگوي غذايي مطلوب شامل: سبزي هاي خام و آب پز، ميوه ها، سبزي هاي نشاسته اي، زيتون، سبزي هاي سرخ شده، لبنيات كم چرب، حبوبات، مغزها، تخم مرغ، روغن مايع، غلات كامل، ماهي، لبنيات پرچرب و مرغ بود. الگوي غذايي نامطلوب شامل: انواع نوشيدني، انواع شيريني، غذاهاي آماده، مايونز، چيپس و پفك، روغن جامد، ترشي جات، گوشت احشا، غلات تصفيه شده، گوشت قرمز و نمك بود. الگوي غذايي مطلوب پس از تعديل اثر انرژي دريافتي، هزينه صرف انرژي، ميزان تحصيلات، شغل، سابقه فاميلي ديابت و سكته، استعمال سيگار يا در معرض دود بودن و نمايه توده بدني، با سندرم متابوليك (نسبت شانس: ۰٫۸۷ ، فاصله اطمينان ۹۵%: ۰٫۷۳-۰٫۱۶، ۰٫۰۰۱>P)، و قندخون ناشتا (نسبت شانس: ۰٫۳۴، فاصله اطمينان ۹۵%: ۰٫۸۷-۰٫۱۳، ۰٫۰۵>P) ارتباط معكوس داشت. الگوي غذايي نامطلوب، با سندرم متابوليك ارتباطي نداشت و از بين اجزاي سندرم متابوليك فقط تري گليسريد با الگوي غذايي نامطلوب ارتباط مستقيمي داشت (نسبت شانس: ۲٫۱۷، فاصله اطمينان ۹۵%: ۴٫۳۲-۱٫۰۹، ۰٫۰۰۱>P).
نتيجه گيري: الگوي غذايي مطلوب، با ابتلا به سندرم متابوليك ارتباط معكوس داشت، در حالي كه الگوي غذايي نامطلوب، ارتباطي با سندرم متابوليك نشان نداد.