مقاله بررسي رابطه عليت بين قيمت نفت خام و قيمت فرآورده هاي نفتي در بازارهاي آمريکا و اروپا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه عليت بين قيمت نفت خام و قيمت فرآورده هاي نفتي در بازارهاي آمريکا و اروپا
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار نفت و فرآورده هاي نفتي
مقاله عليت در قيمت ها
مقاله مدل تصحيح خطاي برداري
مقاله آزمون عليت تودا – ياماموتو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي ناييني سيداحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزحداد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري زنجاني روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: زماني مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نفت خام نهاده اصلي پالايشگاه ها در توليد فرآورده هاي نفتي است و تغييرات قيمت آن تاثير زياي بر قيمت فرآورده ها مي گذارد. بنابراين ارتباط تنگاتنگي بين بازار نفت خام و بازار فرآورده هاي نفتي وجود دارد و اطلاعات قيمتي بين اين دو بازار اطلاعات قيمتي جا به جا مي شود. در ادبيات اقتصادي مطالعات زيادي براي بررسي تعامل بين تغييرات قيمت نفت خام و قيمت فرآورده هاي نفتي و آزمون رابطه علي بين قيمت ها انجام شده است. نتايج اين مطالعات بر اساس آزمون رابطه عليت خطي و مدل هاي تصحيح خطاي برداري، بيانگر جهت عليت از طرف قيمت نفت خام به سمت قيمت فرآورده هاي نفتي است. در اين مقاله در چارچوب مكانيسم انتقال اطلاعات بين بازار نفت خام و بازار فرآورده ها رابطه علي پويا بلندمدت و كوتاه مدت VECM و تودا ياماموتو بين قيمت نفت خام و قيمت فرآورده هاي نفتي در سطح ميانگين در دو بازار آمريکا و اروپا بررسي مي شود. جهت انجام اين مطالعه از اطلاعات هفتگي براي قيمت هاي تك محموله و آتي يك ماهه نفت خام WTI، برنت، بنزين و گازوييل در بازارهاي آمريکا و اروپا استفاده شده است. نتايج تحقيق در سطح ميانگين قيمت ها نتايج مطالعات قبلي مبني بر وجود عليت بلندمدت از طرف قيمت نفت خام به قيمت فرآورده ها را براي دوره ۲۰۰۸-۱۹۸۷ تاييد مي کند. به دنبال کاهش قابل توجه در ذخيره سازي بنزين در آمريکا در سال ۲۰۰۳ و گازوييل در اروپا در سال ۲۰۰۴، نتايج مطالعه بيانگر وجود تغيير ساختاري در بازار است. به طوري که جهت عليت بلندمدت در بازار اروپا برعکس شده و از طرف قيمت گازوييل به سمت قيمت نفت خام برنت مي باشد. بنابراين در اين دو بازار جريان انتقال اطلاعات از طرف بازار نفت خام به سمت بازار فرآورده هاست.