مقاله بررسي رابطه علي بين کارآفريني و بيکاري در بخش صنعت ايران (۱۳۸۵- ۱۳۶۴) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه علي بين کارآفريني و بيکاري در بخش صنعت ايران (۱۳۸۵- ۱۳۶۴)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون عليت هيسائو
مقاله بيكاري
مقاله كارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: خيرآور محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قزوينيان محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه كارآفريني به عنوان ابزار مهم توليد شغل و کاهش ميزان بيكاري نزد کارشناسان و سياستگذاران کشور اهميتي فزاينده يافته است. در خصوص چگونگي رابطه مذکور، ابهامات بسياري در کشورهاي در حال توسعه ظهور يافته است. نتايج حاصل ازمطالعات گروهي از اقتصاددانان نشانگر رابطه مثبت بين بيکاري و کارآفريني است. به عبارت ديگر اين عده مطرح مي سازند بالا رفتن نرخ بيكاري منجر به افزايش كارافريني مي گردد. حال آنکه برخي ديگر رابطه عکس بين اين دو متغير را مطرح مي سازند و مستندا بيان مي دارند که افزايش فعاليتهاي كارافريني، نرخ بيكاري را كاهش مي دهد. هدف از اين مقاله، بررسي رابطه علي بين كارآفريني – به مفهوم ايجاد كسب و كارهاي جديد- در صنعت ايران و نرخ بيكاري مي باشد. در اين راستا، آزمون عليت هيسائو براي بررسي رابطه علي بين نرخ بيكاري و كارآفريني در بخش صنعت کشور به کار گرفته شده است. نتايج اين مقاله حاكي از آن است كه در بخش صنعت کشور رابطه علي يک طرفه از کارآفريني به نرخ بيکاري وجود دارد.