مقاله بررسي رابطه علي ميان انتشار كربن و درآمد ملي، با تاكيد بر نقش مصرف انرژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۷۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه علي ميان انتشار كربن و درآمد ملي، با تاكيد بر نقش مصرف انرژي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد ناخالص ملي
مقاله مصرف انرژي
مقاله عليت گرنجر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرزه اي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش بزرگي از مصرف انرژي در جهان توسط سوخت هاي فسيلي تامين مي شود، كه اين امر موجب انتشار وسيع مواد آلاينده سمي و خطرناك و نيز آسيب هاي جهاني هم چون گرم شدن كره زمين و تغييرات آب و هوايي شده است. آن چه مسلم است مصرف انرژي در جهان به منظور رشد اقتصادي رو به افزايش است و در نتيجه نشر گازهاي گلخانه اي به ويژه CO2 در اثر مصرف سوخت هاي فسيلي روندي فزاينده دارد. در اين زمينه رابطه علي ميان متغيرهاي اقتصادي از قبيل درآمد ملي با انتشار آلاينده هاي زيست محيطي، قابل آزمون و بررسي است. در اين مقاله سعي شده است كه رابطه عليت گرنجر بين مصرف انرژي، درآمد ملي و انتشار كربن به همراه عوامل ديگري مثل نيروي كار و سرمايه مورد بررسي قرار گيرد. نتايج نشان مي دهد كه يك رابطه عليت يك طرفه از درآمد ملي به مصرف انرژي وجود دارد، اما رابطه عليت ميان درآمد و انتشاركربن مورد تاييد قرار نگرفت، در نتيجه مي توان بيان داشت كه افزايش درآمد ملي طي دوره ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۴، تاثيري بر ميزان انتشار كربن در ايران نداشته است. علاوه بر اين، مصرف انرژي علت افزايش انتشار كربن شناخته شده، اين در حالي است كه انتشار كربن علت افزايش درآمد تشخيص داده نشده است.