مقاله بررسي رابطه غلظت Osteoprotegerin در مايع شيار اطراف ايمپلنت با وضعيت مخاط اطراف آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۵۴ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه غلظت Osteoprotegerin در مايع شيار اطراف ايمپلنت با وضعيت مخاط اطراف آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله OPG ،PICF
مقاله تخريب استخوان
مقاله ELISA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرلتي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي زاده رفسنجاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني گازار علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به روند رو به افزايش درمان به وسيله ايمپلنت ها و وجود التهاب در اطراف اين ايمپلنت ها که يکي از مهمترين دلايل شکست درمان ايمپلنت ها مي باشد و وجود يک گزارش مبني بر نقش احتماليOPG  در کاهش التهاب اطراف ايمپلنت اين تحقيق به منظور تعيين رابطه ميزان OPG با التهاب اطراف ايمپلنت و گروه شاهد آن انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين تحقيق به روش مورد شاهدي انجام گرفت. گروه مورد اول ۲۸ نفر که افراد داراي ايمپلنت مبتلا به peri-implant mucositis و گروه مورد دوم ۲۶ نفر داراي ايمپلنت مبتلا به peri-implantitis و گروه شاهد آن ها ۲۶ نفر داراي ايمپلنت با وضعيت مخاط سالم بودند. افراد سه گروه به لحاظ سن و جنس و وضعيت اقتصادي اجتماعي  matchبودند.نمونه گيري از مايع شيار اطراف ايمپلنت(PICF)  به وسيله perio paper strip انجام شد. و غلظت OPG موجود در PICF به روش ELISA تعيين گشت. و با آزمون ANOVA بررسي شد که آيا ميزان OPG در سه گروه مشابه هست يا نه.
يافته ها: افراد سه گروه به لحاظ سن و جنس و وضعيت اقتصادي اجتماعي مشابه بودند و غلظت کلي OPG در افراد سالم (۱٫۷۲±۱۹٫۳۳) و در گروه مبتلا بهperi-implant mucositis  (1.31±۱۹٫۱۴) و در گروه مبتلا به peri-implantitis (1.14±۱۹٫۱۳) بود که اختلاف آماري نداشتند(P<0.8) .
نتيجه گيري: به نظر نمي رسد که غلظت osteoprotegerin مايع شيار اطراف ايمپلنت با عدم سلامت مخاط اطراف ايمپلنت داشته باشد. با توجه به موارد شکست ايمپلنت و فراواني عدم سلامت مخاط اطراف ايمپلنت بررسي عامل يا ساير عوامل با بروز آن را توصيه مي نمايد.