مقاله بررسي رابطه كمال گرايي و مسووليت پذيري با اختلال وسواس فكري، عملي در پزشكان ساكن اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۵۵ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه كمال گرايي و مسووليت پذيري با اختلال وسواس فكري، عملي در پزشكان ساكن اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كمال گرايي
مقاله مسووليت پذيري
مقاله اختلال وسواس فكري- عملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيان پورقهفرخي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مروج سيده فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: علي مدد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زنديان خدامراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه متغيرهاي كمال گرايي و مسووليت پذيري با اختلال وسواس فكري، عملي در پزشكان ساكن اهواز بود.
روش بررسي: در اين پژوهش، كمال گرايي و مسووليت پذيري متغيرهاي پيش بين و اختلال وسواس فكري- عملي به عنوان متغير ملاك محسوب مي شدند. نمونه پژوهش شامل ۱۰۰ نفر پزشك ساكن اهواز بود. براي گزينش نمونه پژوهش، روش نمونه گيري تصادفي مورد استفاده قرار گرفت. براي سنجش كمال گرايي از مقياس كمال گرايي اهواز (Ahvaz Perfectionism Scale)، براي سنجش مسووليت پذيري از مقياس مسووليت پذيري(Responsibility Essay) و براي سنجش اختلال وسواس فكري- عملي، فهرست تجديد نظر شده علايم رواني (Symptom Checklist 90- Revised) مورد استفاده قرار گرفت. براي تحليل داده ها از ضريب همبستگي ساده پيرسون استفاده شد.
يافته ها: بين کمال گرايي و اختلال وسواس فکري- عملي در پزشکان شهر اهواز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد(همبستگي ۰٫۴۷) (P<0.01). همچنين بين مسووليت پذيري و اختلال وسواس فکري- عملي در پزشکان شهر اهواز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (همبستگي ۰٫۲۶) (P<0.01).
نتيجه گيري: کمال گرايي و مسووليت پذيري بالا افراد را به اختلال وسواس- اجبار سوق مي دهد.