مقاله بررسي رابطه ليپيدهاي سرم و شدت ادم ماکولا در افراد مبتلا به ديابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ليپيدهاي سرم و شدت ادم ماکولا در افراد مبتلا به ديابت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله رتينوپاتي ديابتي
مقاله ادم ماکولا
مقاله ليپيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مكانيكي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: قره داغلي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاديان كبريا اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ادم ماکولا يکي از علل شايع کاهش ديد در بيماران ديابتي مي باشد. مطالعات مختلفي به منظور بررسي راه هاي پيشگيري و کاهش سرعت پيشرفت آن انجام شده است. اين تحقيق به منظور تعيين سطح سرمي ليپيد، در ايجاد و تسريع ادم ماکولا انجام شد.
مواد و روش ها: طي يک مطالعه مورد – شاهدي سطح سرمي ليپيدهاي خون در ۱۸۰ بيمار ديابتي مراجعه کننده به درمانگاه چشم بيمارستان شهيد بهشتي بابل طي سال هاي ۸۷ و ۱۳۸۸ اندازه گيري شد. سپس اطلاعات به دست آمده از بيماران در ۳ گروه بيماران مبتلا به رتينوپاتي ديابتي بدون ادم ماکولا (گروه ۴۵:۱ نفر)، بيماران مبتلا به رتينوپاتي ديابتي با ادم ماکولا خفيف (گروه ۴۵:۲ نفر) و بيماران مبتلا به رتينوپاتي ديابتي با ادم ماکولا به همراه پلاک اگزوداي سخت (گروه ۹۰:۳ نفر) طبقه بندي شدند. سپس مقادير آزمايشگاهي جمع آوري شد و توسط نرم افزار آماري SPSS و آزمون هاي ANOVA و tukey مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها : در اين بررسي ميانگين کلسترول تام ((mg/dl در گروه هاي يک تا سه بترتيب ۵۳٫۴±۲۱۳٫۹۵، ۵۲٫۲۰۲±۲۰۴٫۱۷ و ۱۱۳٫۲±۲۲۸٫۷۴ (P>0.05)، ميانگين HDL (mg/dl) در گروه هاي يک تا سه به ترتيب ۱۵٫۵۸±۹۲۰٫۲۵، ۲۲٫۴۴±۴۷٫۳۲ و ۱۱٫۰۰۹±۴۸٫۴۹ (P>0.05)، ميانگين VLDL در گروه هاي يک تا سه بترتيب ۲۲٫۳۹±۳۷۰۹، ۲۰٫۲۳±۳۶٫۸۵ و ۱۵٫۱۲±۳۳٫۵۱ (P>0.05)، ميانگين تري گليسريد (mg/dl) در گرو ه هاي يک تا سه بترتيب ۲۲۷٫۹۱±۲۱۲٫۷۴، ۱۰۹٫۴۴±۱۸۷٫۴۳ و ۲۳۸٫۷۴±۲۱۸٫۲۸ (P>0.05) بود. اما ميانگين سطح LDL (mg/dl) در گروه سوم (۵۳٫۷۵±۱۳۲٫۳۳) بطور معني داري بالاتر از گروه اول (۳۸٫۴۸±۱۱۳٫۳۹) و گروه دوم (۱۱۳٫۰۸±۴۲٫۰۸) بود (P<0.05).
استنتاج : نتايج اين مطالعه نشان داد که، سطح سرمي LDL، با شدت ادم ماکولا و پلاک اگزوداي سخت، ارتباط دارد.