مقاله بررسي رابطه متغيرهاي كلان اقتصادي با شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه متغيرهاي كلان اقتصادي با شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار بورس
مقاله شاخص كل بورس
مقاله قيمت نفت
مقاله نرخ ارز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: اميري عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخص كل بورس در هر كشور، مهمترين ابزار شناسايي بورس اوراق بهادار آن كشور است. هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي رابطه متغيرهاي كلان اقتصادي با شاخص كل بورس است. بنابراين مساله اساسي پژوهش آن است که آيا بين متغيرهاي کلان اقتصادي شاخص مصرف كننده (CPI)، نرخ ارز بازار آزاد، قيمت نفت با شاخص كل بورس تهران رابطه وجود دارد؟ در اين خصوص دوره زماني ۷ ساله (۱۳۸۶-۱۳۸۰) و داده ها به صورت فصلي گردآوري شده است انجام شده. براي آزمون فرضيات از روش هاي اقتصادسنجي و از مدل OLS، مدل رگرسيون خطي، آزمون ريشه واحد ديكي فولر و فيليپس – پرون، آزمون F، آزمون وايت استفاده گرديد. نتايج بررسي حاكي از عدم رابطه معنادار بين شاخص مصرف كننده و نرخ ارز بازار آزاد با شاخص كل بورس بوده است؛ ولي قيمت نفت خام با شاخص كل بورس رابطه معنادار ولي معكوس را نشان مي دهد.