مقاله بررسي رابطه مديريت زمان با فرسودگي شغلي كاركنان اداره كل امور مالياتي آذربايجان غربي در سال مالي ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه مديريت زمان با فرسودگي شغلي كاركنان اداره كل امور مالياتي آذربايجان غربي در سال مالي ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت زمان
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله كاركنان اداره کل امور مالياتي آذربايجان غربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدملك آرا بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي رابطه مديريت زمان با فرسودگي شغلي كاركنان اداره كل امور مالياتي آذربايجان غربي انجام شده است. جامعه آماري اين تحقيق كليه كاركنان اداره كل امور مالياتي آذربايجان غربي بوده است. ابزارهاي اندازه گيري اين پژوهش دو پرسشنامه فرسودگي شغلي (مزلچ) و پرسشنامه مديريت زمان (عزيزي مقدم) بوده است. نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داده است كه در سطح ۰٫۰۰۱ رابطه معني داري بين مديريت زمان و فرسودگي شغلي كاركنان وجود دارد. همچنين كليه ابعاد مديريت زمان به غير از بعد نه گفتن با فرسودگي شغلي رابطه معني دار دارند.