مقاله بررسي رابطه مديريت سود مبتني بر کل اقلام تعهدي اختياري و برخي از ابزارهاي نظام راهبري شرکتي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۵۰ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه مديريت سود مبتني بر کل اقلام تعهدي اختياري و برخي از ابزارهاي نظام راهبري شرکتي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام راهبري شرکتي
مقاله اعضاي غير موظف هيات مديره
مقاله مديريت سود
مقاله سرمايه گذاران نهادي عمده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردتبار حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رساييان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش رابطه برخي از ابزارهاي نظام راهبري شرکتي شامل مديران غيرموظف و سرمايه گذاران نهادي با رفتار مديريت سود، بررسي شده است. بررسي فرضيه هاي پژوهش به کمک تجزيه و تحليل رگرسيون با استفاده از اطلاعات ۱۹۵ شرکت و در دوره زماني ۱۳۸۱-۱۳۸۷ و از طريق رگرسيون داده هاي ترکيبي انجام شده است. نتايج بررسي رفتار فرصت طلبانه مديريت سود نشان داد که اقلام تعهدي غيرعادي نمي تواند تغييرات سودآوري آتي را توجيه نمايد. همچنين نتايج آزمون نقش ابزارهاي نظام راهبري شرکتي در رفتار مديريت سود، بيانگر اين موضوع است که وقتي انگيزه براي دستکاري سود بالاست مديران غير موظف و سرمايه گذاران نهادي عمده، نقش ضعيفي در کاهش مديريت سود دارند.