مقاله بررسي رابطه مديريت مشارکتي و رضايت شغلي و تمايل به تغيير در کارکنان دانشگاه پيام نور و ارايه راه کارهاي استقرار نظام پيشنهاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۴ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه مديريت مشارکتي و رضايت شغلي و تمايل به تغيير در کارکنان دانشگاه پيام نور و ارايه راه کارهاي استقرار نظام پيشنهاد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت مشارکتي
مقاله رضايت مندي شغلي
مقاله رهبري
مقاله تغيير سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حضوري محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به مديريت مشارکتي و ابزار استقرار آن، نظام پيشنهادها، در سال هاي اخير در سازمان هاي دانش بنيان که محور فعاليت هاي خود را بر استفاده از تکنولوژي هاي ارتباطي نهاده اند، مجددا مورد توجه قرار گرفته است. شيوه هاي متفاوت اعمال رهبري در مراکز و واحدهاي دانشگاه پيام نور مي تواند تغييرات پيشنهادي از طرف سازمان مرکزي را با مانع جدي رو به رو سازد.
اين تحقيق با استفاده از نظرات کارشناسان مراکز و واحدهاي منطقه ده دانشگاه، تاثير اعمال مديريت مشارکتي را بر رضايت مندي شغلي و تمايل به تغيير کارکنان مورد توجه قرار داد. نتايج حاکي است که مديران مراکزي که از روش هاي مشارکتي در اداره امور سازمان خود بيشتر بهره مي گيرند، رضايت بالاتر و مقاومت در برابر تغيير کمتري را در کارکنان موجب مي شوند.
در انتهاي مقاله با استفاده از نتايج تحقيق پيشنهادهايي به منظور استقرار مطلوب تر نظام پيشنهادها در دانشگاه از دو بعد سخت افزاري و نرم افزاري ارايه گرديده است.