مقاله بررسي رابطه مصرف كل برق و رشد اقتصادي ايران (۱۳۴۶-۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۵۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه مصرف كل برق و رشد اقتصادي ايران (۱۳۴۶-۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون هم جمعي انگل – گرنجر
مقاله آزمون هم جمعي جوهانسن – جوسيليوس
مقاله رشد اقتصادي
مقاله مصرف كل برق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قزوينيان محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليد بدون وجود شبكه هاي زيربنايي اقتصادي در هيچ يك از بخش هاي اقتصادي امكان پذير نيست. نيروي برق با توجه به تغييرات پديد آمده در صنايع و تبديل نيروي محركه مكانيكي به الكتريكي، پيدايش موتورهاي برقي و گسترش ابزارهاي ماشيني، نقش بسيار مهمي در توسعه صنعتي كشورها ايفا مي كند. گسترش مصرف سرانه برق در سطح ايران نيز نشان دهنده اين است كه رشد و توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي در كشور از رشد متوسطي برخوردار بوده است.
در اين مقاله، تلاش شده است با استفاده از داده هاي سري زماني سالانه اقتصاد ايران طي دوره ۱۳۴۶-۱۳۸۵، رابطه بين مصرف برق و رشد اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد. در اين راستا، از آزمون هم جمعي جوهانسن – جوسيليوس و انگل – گرنجر، براي بررسي رابطه بلندمدت بين مصرف برق و رشد اقتصادي استفاده شده است. نتايج به دست آمده از تحقيق نشان مي دهد كه رابطه اي بلندمدت و مثبت بين مصرف برق و رشد اقتصادي ايران وجود دارد.
يافته هاي مقاله بر اين دلالت دارد كه افزايش مصرف حامل هاي انرژي، موجبات رشد بخش هاي اقتصادي را فراهم مي كند، از سوي ديگر، رشد بخش هاي مختلف اقتصادي كشور موجب رشد افزايش مصرف حامل هاي انرژي مي شود. از اين رو ضرورت و اهميت برنامه ريزي لازم در خصوص تامين نيازهاي بخش هاي اقتصادي به حامل هاي انرژي، بيش از پيش آشكار مي شود. هم چنين سياست هاي تحديد در مصرف انرژي كه با هدف بهبود كارايي اقتصاد انجام مي پذيرد، مي تواند بدون اين كه مانع رشد اقتصادي شود، به مرحله اجرا برسد.