مقاله بررسي رابطه موتاسيون در ژن TGF&#946 3 با شكاف لب و كام در جمعيت ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه موتاسيون در ژن TGF&#946 3 با شكاف لب و كام در جمعيت ايراني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکاف کام و لب
مقاله رابطه
مقاله ژن TGF&#946 3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانچي آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شكاف لب و كام يكي از نواقص شايع مادرزادي است كه عوارض فردي، اجتماعي و اقتصادي بسياري به دنبال دارد. ژن هاي متعددي در زمينه سازي اين بيماري درگير شناخته شده اند كه يكي از مطرح ترين آنها TGFb3 مي باشد.
مواد و روشها: در مطالعه مورد – شاهدي حاضر،DNA  از خون محيطي ۴۰ فرد مبتلا به شكاف لب با يا بدون شكاف كام و ۵۰ فرد سالم از طبقه اجتماعي مشابه استخراج گرديد.Genotyping  نمونه PCR شده در محل اگزون ۳ ژن TGFb3 با استفاده از روش DNA Restriction Digestion و به وسيله آنزيم هاي HaeIII و HinfI انجام شد.
يافته ها: الكتروفورز محصول PCR هضم شده نمونه ها تنها يك واريانت نادر را در يكي از افراد مبتلا نشان داد و ساير موارد مشابه هم بودند.
نتيجه گيري: در اين مطالعه، پلي مورفيسمي براي ژن TGFb3 يافت نگرديد. در نتيجه، در نژاد ايراني ارتباطي بين پلي مورفيسم اين ژن و ناهنجاري شكاف لب و كام وجود ندارد.