مقاله بررسي رابطه ميان ويژگي هاي بيانيه ماموريت سازمان و عملکرد سازماني (مورد مطالعه: شرکت هاي فعال در صنعت غذايي تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۱۶۶ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه ميان ويژگي هاي بيانيه ماموريت سازمان و عملکرد سازماني (مورد مطالعه: شرکت هاي فعال در صنعت غذايي تهران)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيانيه ماموريت سازمان
مقاله عملکرد سازماني
مقاله صنايع غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قارلقي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: ميراسدي سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: نيک بخت فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به صورت تجربي رابطه بين ويژگي هاي بيانيه ماموريت سازمان و عملکرد سازماني را در شرکت هاي غذايي فعال که در هشتمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات و مواد اوليه بيسکويت، شيريني و شکلات ايران و شانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع کشاورزي، مواد غذايي، ماشين آلات و صنايع وابسته در نمايشگاه بين المللي تهران در سال ۱۳۸۸ شرکت داشته اند مورد بررسي قرار داده است. داده هاي مورد استفاده از ۳۰۰ شرکت جمع آوري شده و روش پژوهش از نوع توصيفي و همبستگي است. براي بررسي فرضيات از تجزيه و تحليل رگرسيون و همبستگي و از نرم افزار آماري SPSS استفاده شده است. در اين مقاله، ويژگي هاي بيانيه ماموريت شامل انعطاف پذيري بيانيه ماموريت، کامل بودن، قابليت اجرا، واقعي بودن و متمايز بودن مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج مطالعه نشان مي دهد بين هر يک از ويژگي هاي بيانيه ماموريت و عملکرد سازماني همبستگي مثبت و -معني داري وجود دارد. همچنين نتايج آزمون رگرسيون نشان داد در ميان ويژگي هاي بيان شده، انعطاف پذيري بيانيه ماموريت بيش ترين تاثير را بر عملکرد سازماني و کامل بودن بيانيه ماموريت، کم ترين تاثير را بر عملکرد سازماني دارد.