مقاله بررسي رابطه نابرابري درآمدي و نابرابري مخارج مصرفي در ايران طي دوره ۸۵ – ۱۳۵۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه نابرابري درآمدي و نابرابري مخارج مصرفي در ايران طي دوره ۸۵ – ۱۳۵۸
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بودجه خانوار
مقاله نابرابري مخارج مصرفي
مقاله نابرابري درآمدي
مقاله ايران
مقاله داده هاي پانلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فطرس محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: معبودي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبق نظريه مصرف و درآمد در اقتصاد کلان، مصرف نسبت به درآمد از رفتار باثبات تري برخوردار است. باثبات بودن رفتار نابرابري مخارج مصرفي نسبت به نابرابري درآمدي از جمله مسايلي است که در دهه هاي اخير بيشتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. نابرابري درآمدي در طي زمان به صورت نوسان و پراکندگي در توزيع درآمد افراد ظاهر مي شود و نوسانات و پراکندگي ها را به توزيع مخارج مصرفي منتقل مي نمايد. تکانه هاي انتقال يافته منجر به نوسان و پراكندگي در توزيع مخارج مصرفي شده و به صورت نابرابري در مصرف ظاهر مي شوند. در اين مقاله مقدار نابرابري مخارج مصرفي ناشي از انتقال نوسانات و پراکندگي هاي توزيع درآمدي به توزيع مخارج مصرفي بررسي مي شود. محاسبه اين مقدار مي تواند معياري براي تبيين ميزان انتقال نابرابري از توزيع درآمدي به توزيع مخارج مصرفي تلقي شود. تحقيق حاضر، مقدار نابرابري ايجاد شده در توزيع مخارج مصرفي خانوارها را در بين گروه هاي درآمدي بررسي مي كند. براي اين منظور، از آمار بودجه خانوارهاي شهري براي دوره زماني ۸۵-۱۳۵۸ استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل علي روابط بين متغيرها، روش داده هاي پانلي به كار برده شده است. بر اساس يافته هاي پژوهش تمامي نوسانات و پراكندگي هاي توزيع درآمد به توزيع مخارج مصرف منتقل نمي شود. بنابراين، در گروه هاي درآمدي، مخارج مصرفي از ثبات بيشتري برخوردار بوده است.