مقاله بررسي رابطه هوش عاطفي با کيفيت زندگي و ابعاد آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه هوش عاطفي با کيفيت زندگي و ابعاد آن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش عاطفي
مقاله کيفيت زندگي
مقاله سلامت رواني
مقاله روابط اجتماعي
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: صفري هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير هوش عاطفي بر کيفيت زندگي و ابعاد آن در گروهي از دانشجويان دانشگاه شيراز بود. براي اين منظور، ۴۰۳ دانشجو، با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از فرم هاي کوتاه پرسشنامه هوش عاطفي (پترايدز و فارنهام، ۲۰۰۱) و مقياس کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني (۱۹۹۸) استفاده شد. تحليل داده ها با استفاده از روش رگرسيون چند گانه نشان داد که هوش عاطفي پيش بين خوبي براي کيفيت زندگي و خرده مقياسهاي آن يعني سلامت جسمي، سلامت رواني، روابط اجتماعي وکيفيت محيط زندگي در دانشجويان است.