مقاله بررسي رابطه هيپودونشيا با عرض دنداني در دندانهاي فك بالا در زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۳۸ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه هيپودونشيا با عرض دنداني در دندانهاي فك بالا در زنان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپودونشيا
مقاله عرض دنداني
مقاله دندانهاي فك بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده مائده
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عدم آگاهي از اندازه دندانها در افراد مبتلا به هيپودونشيا مي تواند باعث مشكلات كلينيكي از جهت درمان مبتلايان به اين آنومالي گردد. ابن تحقبق به منظور تعيين رابطه هيپودونشيا و با عرض دنداني بر روي كست مراجعين به يك كلينيك خصوصي شهر تهران در سال ۸۷-۸۶ انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق با طراحي historical cohort و بر روي كست ۸۰ نفر خانم شامل دو گروه، گروه مورد شامل ۴۰ نفر كه داراي هيپودونشيا حداقل دو دندان و گروه شاهد شامل ۴۰ نفر كه هيپودونشيا نداشته و از لحاظ ساير شرايط مشابه گروه مورد بود انجام گرديد. عرض مزيوديستال دندانهاي ماگزيلا به صورت دستي و با استفاده ازيک ورنيركاليپر ساخت كشور ژاپن اندازه گيري شد. اطلاعات استخراج شده بوسيله اماره T-test مورد قضاوت اماري قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين عرض دندان مولر بالا در گروه مورد برابر ۹٫۲۵±۰٫۹۶ ميلي متر و در گروه شاهد برابر  10.78±۱٫۰۳ميلي متر بود(p<0.001) . ميانگين عرض دندان پره مولر بالا در گروه مورد برابر ۶٫۲۹±۰٫۵ ميلي متر و در گروه شاهد برابر  7.15±۰٫۵۲ميلي متر بود (p<0.001). همچنين ميانگين عرض دندانهاي ۱۱ و ۲۱ و ۱۳ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۶ گروه مورد كمتر از گروه شاهد بود كه اين اختلاف عرض دنداني نيز به لحاظ آماري معني دار بود (P<0.001).
نتيجه گيري: عرض دندانها در افراد زن مبتلا به هيپودونشيادر مقايسه با افراد بدون هيپودونشيا كمتر است.