مقاله بررسي رابطه پاکت پريودنتال در ديستال دندان هاي مولار دوم پايين با نوع و عمق نهفتگي دندان هاي عقل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه پاکت پريودنتال در ديستال دندان هاي مولار دوم پايين با نوع و عمق نهفتگي دندان هاي عقل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوع نهفتگي
مقاله عمق نهفتگي
مقاله دندان عقل
مقاله پاکت پريودنتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهون حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: يکي از ضايعات بدون علامت همراه با دندان عقل نهفته منديبل، پاکت پريودنتال موضعي در سطح ديستال مولاردوم منديبل مي باشد. در اين مطالعه رابطه بين پاکت پريودنتال در سطح ديستال مولارهاي دوم منديبل با نوع و عمق نهفتگي دندان هاي عقل بررسي مي شود.
روش کار: در اين مطالعه که به روش تجربي صورت گرفت، تعداد۱۰۰ بيمار مراجعه کننده به بخش جراحي دانشکده دندانپزشکي شاهد و کلينيک شهيد منتظري (سال ۸۷-۱۳۸۶) که براي آنها لزوم خارج کردن دندان هاي عقل مشخص شده بود، به صورت مراجعه مستمر انتخاب شدند. نوع و عمق نهفتگي دندان هاي عقل منديبل با توجه بهO.P.G  در فرم مطالعاتي ثبت شد. سپس دندان هاي عقل آنها با انديکاسيون باليني براي بيمار خارج شده و در فواصل زماني ۴ تا ۲۴ ماه پس ازعمل عمق پاکت پريودنتال اندازه گيري شد. کليه اطلاعات توسط برنامه آماري SPSS وارد حافظه رايانه شد و رابطه بين عمق پاکت پريودنتال با نوع وعمق نهفتگي دندان عقل توسط آزمون Kruskal-Wallis بررسي شد و ميانگين عمق پاکت در گروه هاي نوع و عمق نهفتگي به صورت دو به دو توسط آزمون Mann-Whitney با هم مورد مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: در جمعيت مورد بررسي ميانگين سن افراد ۷+-۲۴٫۳ سال بود. در اين مطالعه ۵۵ نفر (۵۵ درصد) زن و ۴۵ نفر (۴۵ درصد) مرد بودند. در بررسي رابطه بين عمق پاکت پريودنتال با نوع و عمق نهفتگي دندان عقل تفاوت آماري قابل ملاحظه اي بين آنها مشاهده شد. (p<0.0001)
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي موجود در اين مطالعه، پاکت هاي پريودنتال عميق در سطح ديستال مولاردوم منديبل، بيشتر همراه با دندان هاي عقل نهفته افقي و مزيوانگولار و کلاس C هستند. بنابراين جراحان بايد توجه بيشتري را به تشخيص علايم پاکت هاي پريودنتال در سطوح ديستال مولارهاي دوم منديبل در زمان بررسي وضعيت کلينيکي دندان هاي عقل نهفته مجاور مبذول دارند زيرا نوع و عمق نهفتگي مي تواند بسيار تعيين کننده باشد.