مقاله بررسي راندمان حذف آلکيل بنزن سولفونات خطي (LAS) در برکه هاي تثبيت فاضلاب شهر يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۳۸ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي راندمان حذف آلکيل بنزن سولفونات خطي (LAS) در برکه هاي تثبيت فاضلاب شهر يزد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برکه هاي تثبيت
مقاله آلکيل بنزن سولفونات خطي (LAS)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: احرام پوش محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: سمايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غلمان سيدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: هنردوست عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسوني ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سورفاکتانت ها مواد شيميايي آلي هستند که به مقدار زيادي در پاک کننده ها استفاده مي شوند. در ميان سورفاکتانت هاي آنيوني، آلکيل بنزن سولفونات خطي (LAS) بيشترين استفاده را دارد. تخليه فاضلاب خام يا تصفيه شده به محيط، باعث بروز مشکلات زيست محيطي عمده اي مي گردد. دراين مطالعه ۶۴ نمونه فاضلاب به مدت يک سال برداشت شد و بر اساس روشهاي استاندارد آناليز گرديد. بررسي نتايج حذف سورفاکتانت هاي آنيوني در برکه ها در فصول مختلف نشان داد که بيشترين راندمان حذف سورفاکتانت هاي آنيوني در فصل تابستان و در برکه اختياري ثانويه و کمترين آن در پاييز و در برکه بيهوازي است. همچنين نتايج حاصله نشان  داد که براساس استاندارد محيط زيست، پساب خروجي از برکه هاي تثبيت شهر يزد براي تخليه به آبهاي سطحي، مصارف کشاورزي و تخليه به چاه جاذب با P value<0.05 داراي اختلاف معني دار و بالاتر از حد مجاز است.