مقاله بررسي راندمان كاني گارنت در صافي سه لايه اي در حذف کدورت و موجودات بيولوژيکي در تصفيه خانه آب اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۷۶ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي راندمان كاني گارنت در صافي سه لايه اي در حذف کدورت و موجودات بيولوژيکي در تصفيه خانه آب اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صافي سه لايه اي
مقاله گارنت
مقاله كدورت
مقاله موجودات بيولوژيکي
مقاله شستشوي معكوس
مقاله تصفيه خانه آب اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معمارزاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي پيام
جناب آقای / سرکار خانم: افيوني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور دستيابي به آب شرب با كيفيت بالا، استفاده از فناوري ها و دانش روز دنيا از جمله استفاده از صافي هاي سه لايه اي در تصفيه خانه هاي آب امري ضروري است. اين مطالعه نتايج حاصل از يك تحقيق آزمايشگاهي در مقياس پايلوت بود كه با هدف بررسي عملكرد استفاده از كاني گارنت در صافي چند بستري و مقايسه آن با صافي شاهد دو لايه اي در حذف كدورت و برخي موجودات بيولوژيکي در تصفيه خانه آب اصفهان انجام شد. كليه آزمايش ها به روش استاندارد انجام شد و نتايج به دست آمده با استفاده از آزمون هاي آماري، مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه اختلاف معني داري در نتايج به دست آمده به شرح زير وجود دارد: كارايي حذف كدورت، دياتومه، جلبك، روتيفر و نماتد در شرايط لايه بندي مطلوب و استفاده از سيستم شستشوي معكوس با استفاده از آب و هوا در صافي پايلوت به ترتيب ۹۲٫۴، ۶٫۸، ۹۷٫۹۷، ۹۴٫۴ و ۹۶٫۵ درصد و صافي شاهد دو لايه اي به ترتيب ۸۸٫۸، ۸۵٫۲، ۸۶٫۷، ۸۰٫۵ و ۷۲٫۱ درصد بود كه نشان دهنده برتري كارايي استفاده از صافي سه لايه اي نسبت به صافي دو لايه اي در حذف كدورت، دياتومه، جلبك، روتيفر و نماتد است. لذا لازم است كه شركتهاي آب و فاضلاب، مهندسان مشاور و سازندگان تأسيسات تصفيه خانه هاي آب توجه كافي به استفاده از اين گونه صافي ها جهت توليد آب با كيفيت بهتر را مورد نظر قرار دهند.