مقاله بررسي راهکارهاي ارتقا کارايي صنايع رب گوجه فرنگي در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي راهکارهاي ارتقا کارايي صنايع رب گوجه فرنگي در استان فارس
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي
مقاله بازده نسبت به مقياس
مقاله تحليل فراگير داده ها
مقاله رب گوجه فرنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدسي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنعت رب گوجه فرنگي يکي از صنايع مهم تبديلي در کشور بوده است که در استان فارس نيز از اهميتي ويژه برخوردار است. هدف اصلي اين مطالعه تحليل کارايي واحدهاي توليدي اين صنعت در استان فارس مي باشد و در اين مطالعه از روش” تحليل فراگير داده ها “ استفاده شده است. نتايج مطالعه نشان داد که با استفاده از ۹۷، ۸۰۱ ميليون ريال سرمايه، ۹۰۹ نفرسال نيروي کار، ۵۶، ۸۱۴ مترمربع زيربنا و ۲۲۵، ۴۹۲ متر مربع زمين در کل استان که به ترتيب ۶۱٫۴۲، ۳۶٫۰۵، ۴۲٫۷۳ و ۵۷٫۷۱ درصد کمتر از وضعيت جاري استفاده از اين نهاده ها ست، مي توان به توليد هدف ۵۵۹، ۱۶۴ تن رب گوجه فرنگي که ۱٫۶۶ درصد بيشتر از مقدار فعلي توليد آن است، دست يافت. اين مهم از راه تغييرات فناوري و استفاده از ظرفيت کامل صنايع توليد رب گوجه فرنگي امکان پذير است. در اين خصوص، حمايت هاي ويژه اعتباري، يارانه اي و قيمتي از توليدکنندگان گوجه فرنگي و رب در استان توسط دولت داراي اهميت است. همچنين، طراحي واحدهاي جديد صنعت توليد رب گوجه فرنگي استان و هزينه هاي مربوطه، بايستي در چارچوب روش ارايه شده در اين مطالعه بررسي شود.