مقاله بررسي رخساره ها، توالي ها و ميکروفاسيس محيط هاي رسوب گذاري سازند شمشک (شمال غرب شاهرود) منطقه طزره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رخساره ها، توالي ها و ميکروفاسيس محيط هاي رسوب گذاري سازند شمشک (شمال غرب شاهرود) منطقه طزره
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند شمشک
مقاله ژوراسيک پاييني (لياس)
مقاله انتهاي رودخانه اي
مقاله دلتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي عمرآبادي پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: مهاري رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند شمشک با سن ژوراسيک، واحد سنگ چينه اي آواري ضخيمي است که در منطقه البرز نهشته شده است. در اين مقاله رخساره ها و محيط رسوب گذاري اين سازند در منطقه البرز شرقي – طزره به ضخامت ۱۰۲۸ متر و با سن لياس (ژوراسيک پاييني) مورد بررسي قرار گرفت. مطالعه ميکروسکپي ۵۰ نمونه برداشت شده از ليتوفاسيس هاي اين منطقه منجر به تشخيص ۶ دسته رخساره اي و زيررخساره هاي آن در دو محيط رودخانه ماندري (محيط خشکي) تا محيط دلتا (محيط حد واسط) گرديد. همچنين تغييرات عمودي ميکروفاسيس ها و منحني ها بيانگر وجود سکانس رسوبي با ۱۸ چرخه پيشروي و ۱۹ چرخه پسروي در اثر عوامل اتوسيكلي در منطقه مي باشد. در نتيجه محيط رسوب گذاري سازند شمشک يک پيشروي تدريجي به سمت دريا مي باشد. مطالعات وجود توالي ها و تکرار لايه هاي ضخيم ماسه سنگ، شيل، ماسه شيلي، ماسه ذغالي، سيلت، شيل ذغالي و ذغال را نشان داد.