مقاله بررسي رده بندي و بازنگري جايگاه علمي تاکسون هاي راسته مارماهي شکلان در آبهاي ايراني خليج فارس و درياي عمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رده بندي و بازنگري جايگاه علمي تاکسون هاي راسته مارماهي شکلان در آبهاي ايراني خليج فارس و درياي عمان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازنگري سيستماتيک
مقاله خليج فارس
مقاله درياي عمان
مقاله گونه شناسي
مقاله مارماهي شکلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عوفي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي قاديكلايي حديث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راسته مارماهي شکلان (Anguilliformes) از جمله ماهيان موجود در آب هاي خليج فارس و درياي عمان به شمار مي روند که برخي از آنها داراي جنبه هاي زينتي و ارزش خوراکي مي باشند. اين طرح به بازنگري تاکسونومي و نواقص  رده بندي آنها مي پردازد. مجموعه نمونه ها به مدت يکسال از سواحل جنوبي ايران شامل چابهار، بوشهر، بندرعباس، بندرلنگه و  نمونه هاي موجود در موزه ها، مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي سطح کشور جمع آوري شد و تمامي منابع معتبر ماهي شناسي منتشر شده در اين منطقه مورد توجه قرار گرفت. نتيجه حاصله حاکي از آن است که از ميان ۲۷ نمونه مورد بررسي ۱۰ نمونه حاضر در اين مقاله متعلق به خانواده هاي مارماهيان بزرگ آب شور (Congridae)، مارماهيان درنده دريايي (Muraenesocidae)، مارماهيان رنگين نواري (Muraenidae)، مارماهيان حفار (Ophichthidae)، مارماهيان ساکن آبهاي عميق (Nettastomatidae) و مارماهيان حلق بريده (Synaphobranchidae) بيشترين تنوع گونه اي را در منطقه مورد بررسي دارا بوده و همچنين گونه هاي Pseudoxenomystax. Albeacens (مارماهي Muraenesox bagio (مارماهي تيزدندان معمولي)،Congeresox talabon (مارماهي موري معمولي)،Congeresox talabonoides (مارماهي موري هندي)،lohnsoni Gymnothorax  (مارماهي موري)، Gymnothorax kidako (مارماهي موري قهوه اي)، sathete Strophidon (مارماهي موري بزرگ)، Rhinomuraena questathete (مارماهي موري نواري)، Hoplunnis diomedianus (مارماهي دم سياه) و Synaphobranchus affinis (موري خاکستري حلق بريده) به عنوان اولين گزارش از آب هاي ايراني خليج فارس و درياي عمان معرفي مي گردد.