مقاله بررسي رسوبات قرنيه در انواع مختلف يووييت با استفاده از اسکن کانفوکال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در بينا از صفحه ۲۰۳ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رسوبات قرنيه در انواع مختلف يووييت با استفاده از اسکن کانفوکال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كنوي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: سهيليان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نقش گر نيما
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي رسوبات قرنيه در چشم هاي مبتلا به انواع مختلف يووييت با استفاده از اسکن کانفوکال.
روش پژوهش: در اين مطالعه مقطعي، تعداد ۱۲۹ چشم از ۹۳ بيمار به انواع مختلف يووييت از نظر خصوصيات ظاهري رسوبات قرنيه، با استفاده از اسکن کانفوکال مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين سن بيماران ۱۱٫۲±۳۲٫۵ (محدوده ۶۷-۱۴) سال و ۵۸ نفر (۶۲٫۳۶ درصد) زن بودند. درگيري دوطرفه در ۳۶ بيمار (۳۸٫۷ درصد) مشاهده شد. رسوبات قرنيه منقوط و کروي به صورت غالب تقريبا در تمام انواع يووييت مشاهده شد. رسوبات شاخه اي (dendritiform) در انواع يووييت عفوني در مقايسه با موارد غيرعفوني شايع تر بود (P=0.053). برخلاف آن، رسوبات مدور صاف، به طور مشخص در يووييت هاي غيرعفوني مشاهده شد (P<0.999). رسوبات شاخه اي در يووييت هاي غير گرانولوماتوز نسبت به انواع گرانولوماتوز (P=0.005) و رسوبات مدور و صاف در يووييت مزمن در مقايسه با انواع حاد شايع تر بودند (P<0.999). اشکال غالب رسوبات قرنيه در ايريدوسيکليت هتروکرومي فوکس شامل انواع شاخه اي (۸۰ درصد) و ارتشاحي (۷۸ درصد) و در يووييت حد واسط (intermediate) شامل رسوبات شاخه اي ( ۵۶٫۳درصد) و مدور صاف (۵۶٫۳ درصد) بودند. رسوبات صليبي در مبتلايان به ايريدوسيکليت هتروکرومي فوکس بيشتر (۶۰ درصد) مشاهده شدند. شکل رسوبات در مواد درگيري دوطرفه مشابه بود.
نتيجه گيري: شکل ظاهري رسوبات قرنيه بر حسب نوع يووييت متفاوت است. رسوبات منقوط و کروي در همه انواع يووييت مشاهده مي شوند. اسکن کانفوکال مي تواند در شناسايي عامل زمينه اي انواع پيچيده يووييت نقش مهمي داشته باشد.