مقاله بررسي رفتار حرکت ذرات نانو در مدل هاي سه بعدي و متقارن محوري در عبور از يک لنز آيروديناميک مرکب و مقايسه با مدل هاي کاربردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار حرکت ذرات نانو در مدل هاي سه بعدي و متقارن محوري در عبور از يک لنز آيروديناميک مرکب و مقايسه با مدل هاي کاربردي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لنز آيروديناميک
مقاله ذرات نانو
مقاله مدلسازي سه بعدي
مقاله مدلسازي متقارن محوري
مقاله مدل وانگ
مقاله مدل ليو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييس زاده دهكردي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق بين مدلسازي هاي سه بعدي و متقارن محوري براي حرکت ذرات در عبور از يک لنز آيروديناميک و همچنين بين اين مدل ها و مدل هاي معروف وانگ و ليو مقايسه اي انجام شده است. براي اين منظور راندمان نفوذ ذرات، زاويه واگرايي پرتو و سرعت ذرات با مدل هاي وانگ و ليو مقايسه شده است. مدل هندسي مورد استفاده براي لنز آيروديناميک نسبت به تحقيق گذشته کاملتر و منطبق با مدلهاي عملي انتخاب شده است. با توجه به غلظت کم ذرات فرض تقابل يک طرفه بين سيال و ذره استفاده شده است به اين معني که حرکت ذرات تاثيري بر ميدان جريان نخواهد داشت. مسير حرکت ذرات براي ذرات با قطرهاي ۱، ۲، ۶، ۱۰، ۳۰ و ۵۰ نانومتر بررسي شده است. کسر تراکمي شعاعي که ميزان واگرايي ذرات نسبت به محور سيستم را نشان مي دهد براي قطرهاي ۲، ۶، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ در دو مدل سه بعدي و متقارن محوري  بدست آمده و با مدلهاي وانگ و ليو مقايسه گرديده است. نتايج نشان مي دهد ذرات با قطر کمتر بدليل تاثيرپذيري بيشتر از نيروي براوني از محور بيشتر دور مي شوند و همين امر موجب بوجود آمدن اختلاف بين نتايج دو مدل سه بعدي و متقارن محوري مي شود چرا که در مدل سه بعدي ذرات در سه بعد تحت تاثير اين نيرو هستند. اين نتايج نشان مي دهد مدلسازي متقارن محوري در مدلسازي حرکت ذرات نانو با دقت خوبي همراه نمي باشد. همچنين تطابق خوبي ميان مدل مورد استفاده و مدلهاي وانگ و ليو مشاهده مي شود.