مقاله بررسي رفتار دال هاي بتني تقويت شده با ميلگرد فولادي و گريتينگ کامپوزيتي پالترود شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در سازه و فولاد از صفحه ۱۸ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار دال هاي بتني تقويت شده با ميلگرد فولادي و گريتينگ کامپوزيتي پالترود شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گريتينگ هاي پالترود شده
مقاله دال بتني تقويت شده
مقاله روش المان محدود
مقاله حل تئوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهردادشكريه محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري راراني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ابتدا رفتار گريتينگ هاي کامپوزيتي ساخته شده از مقاطع پالترود شده، به دليل کاربرد وسيع آنها در سازه هاي صنايع پتروشيمي، به روش تئوري و المان محدود بررسي شده است. سپس اين مواد به عنوان تقويت کننده بتن و جايگزيني براي آرماتورهاي فلزي، به دليل مقاومت خوردگي بالا، پيشنهاد شده اند. به دليل اهميت کنترل جابجايي در سازه هاي بتني، رفتار بار- جابجايي آنها به صورت تحليلي و عددي مورد مطالعه قرار گرفته است. در مدل تحليلي ارايه شده براي دال بتني تقويت شده با گريتينگ هاي پالترود شده، معادله ديفرانسيل حاکم بر صفحات اُرتوتروپيک با تعريف ضرايب سفتي در جهت هاي اصلي توسعه داده شده و براي حالت خمش چهار نقطه اي بصورت دقيق حل شده است. سپس با فرض يك طرفه بودن دال، بار نهايي شكست با اصلاح روابط تئوري مربوط به آرماتورهاي فلزي براي گريتينگ ها، محاسبه گشته است. در روش المان محدود با بکارگيري نرم افزار ANSYS و تعريف رفتار غيرخطي بتن و استفاده از معيار تخريب سه بعدي براي ترك خوردگي و خردشدگي، بار نهايي تخريب و بار در شروع ترك خوردن تخمين زده شده است. براي مقايسه رفتار بار-جابجايي و ميزان تغيير باربري نهايي دال تقويت شده با گريتينگ پيشنهادي، يک دال تقويت شده با ميلگرد فولادي (با سفتي کششي معادل گريتينگ) نيز مدل سازي و تحليل شده است. نتايج حاصل از روش تحليلي و المان محدود، با نتايج آزمايش هاي انجام شده توسط محققان ديگر مقايسه گرديده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد جايگزيني ميلگردهاي فولادي با گريتينگ هاي پالترود شده، علاوه بر کاهش خوردگي، باعث افزايش ۱۲ درصدي بار نهايي شکست و افزايش ۱۱۶٫۵ درصدي بار شروع ترک مي شود.