مقاله بررسي رفتار دمايي طيف گسيلي چاه هاي کوانتومي آلايش يافته با کمک مدل LSE که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار دمايي طيف گسيلي چاه هاي کوانتومي آلايش يافته با کمک مدل LSE
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت و خيز پتانسيل
مقاله جايگزيدگي اكسيتون ها
مقاله چاه كوانتومي
مقاله نيمرساناي نيتروژندار
مقاله مدل حالات جايگزيده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: هراتي زاده حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات دمايي انرژي قله طيف گسيلي چاه کوانتومي بدون آلايش نيمرساناي نيتروژندار داراي جابه جايي قرمز – آبي – قرمز متوالي (رفتار S گونه) مي باشد که اين امر به جايگزيدگي اکسيتون ها در افت و خيزهاي پتانسيل در چاه کوانتومي و يا فصل مشترک چاه و سد نسبت داده مي شود. ميزان آلايش سيليکوني در سد، روي تغييرات دمايي انرژي قله طيف گسيلي (رفتار S گونه)، پهناي طيف اپتيکي گسيلي  (FWHM)و همچنين انرژي گسيلي کل در طيف فتولومينسانس و در نتيجه ميزان جايگزيدگي اکسيتون ها تاثير مي گذارد. در اين مقاله جايگزيدگي اکسيتون ها در چاه هاي کوانتومي نيمرساناهاي نيتروژندار آلايش يافته و بدون آلايش با کمک مدل نظري حالات جايگزيده مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد.