مقاله بررسي رفتار ديناميکي فرآيند هاي پارامتر گسترده، بر اساس مفهوم گين برتر و کاربرد آن در کنترل اين فرآيند ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي شيمي و نفت (نشريه دانشکده فني) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering) از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار ديناميکي فرآيند هاي پارامتر گسترده، بر اساس مفهوم گين برتر و کاربرد آن در کنترل اين فرآيند ها
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآيند هاي پارامتر گسترده
مقاله رفتار غير مينيمم فاز
مقاله صفرهاي سمت راست
مقاله جبران کننده تاخير زمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ابتدا در مورد رفتار ديناميکي فرآيند هاي پارامتر گسترده در حوزه فرکانسي بحث مي شود و در ادامه چهار نوع رفتار ديناميکي اين سيستمها در حوزه فرکانسي مورد مطالعه قرار مي گيرد. سپس بر اساس مفهوم بهره برتر که برگرفته از رفتار اين فرآيند ها در حوزه فرکانسي مي باشد، روشي نوين براي کنترل فرآيندهاي پارامتر گسترده ارايه خواهد شد. در اين روش با استفاده از مفهوم بهره برتر، مکان صفرهاي ناشي از پارامتر تاخير زمان موجود در تابع حلقه باز سيستم کنترل را تغيير داده و بدين ترتيب پاسخ سيستم کنترل بهبود مي يابد و رفتار تابع حلقه باز سيستم کنترل، مينيمم فاز مي شود. اين کار با افزودن يک تابع تبديل درجه يک، با اعمال قيد بهره برتر به تابع حلقه باز سيستم کنترل انجام مي شود و بدين صورت، صفرهاي سمت راست تابع حلقه باز را که ناشي از پارامتر تاخير زمان تابع فرآيند است، از تابع حلقه باز حذف مي کنيم. بنابراين رفتار تابع حلقه باز سيستم کنترل، مينيمم فاز خواهد شد و اثرات نامطلوب غير مينيمم فاز بودن تابع حلقه باز بر روي عملکرد حلقه کنترل، حذف خواهد شد.