مقاله بررسي رفتار شکست در مواد هدفمند اپوکسي – آلومين به روش اجزا محدود براي مقاوم سازي اتصالات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار شکست در مواد هدفمند اپوکسي – آلومين به روش اجزا محدود براي مقاوم سازي اتصالات
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد هدفمند
مقاله روش اجزا محدود
مقاله ضريب شدت تنش
مقاله انتگرال جي
مقاله مد ترکيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فريدون عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسيني سيدايمان
جناب آقای / سرکار خانم: محي الديني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از مواد مرکب هدفمند در اتصال دو ماده با خواص الاستيک بسيار متفاوت، منجر به از بين رفتن اثرات زيان آور نيروهاي بين وجهي ناپيوسته که به واسطه چسبندگي ضعيف ناشي از ميل ترکيبي شيميايي پايين و اثرات تمرکز تنش بالا بوجود آمده اند، در سطح مشترک دو ماده مي شود. بنابراين، طراحي بهينه اين مواد، احتمال گسيختگي هاي ناشي از رشد ناپايدار ترک را به حداقل مي رساند. هنگامي که ترک در جهت عمود بر شيب تغييرات قرار مي گيرد، ميدان تنش نامتقارن بوجود آمده در نوک ترک مد ترکيبي ايجاد مي کند و موجب انحراف ترک مي شود. در اين تحقيق، براي ترکي که تحت بارگذاري خمشي قرار دارد، در دو حالت (گراديان پيوسته و گراديان لايه اي) ضرايب شدت تنش و زاويه فاز بارگذاري به روش اجزا محدود محاسبه شده است. به منظور بهينه کردن پارامترهاي شکست در جلوگيري از رشد ناپايدار ترک، تاثير متغيرهايي نظير شکل و پهناي ناحيه گراديان، موقعيت و طول ترک و تنش هاي پسماند بر ضريب شدت تنش و زاويه فاز بررسي شده است. کمترين مقدار ضريب شدت تنش مختلط به ازاي توان پروفيل ۲٫۲۵ و پهناي گراديان ۹ ميليمتر بدست آمده است.