مقاله بررسي رفتار ضدخوردگي يک سطح فعال کاتيوني دوقلو در مقايسه با نمونه مونومري آن بر روي فولاد نرم در محلول اسيدکلريدريک طي زمان غوطه وري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار ضدخوردگي يک سطح فعال کاتيوني دوقلو در مقايسه با نمونه مونومري آن بر روي فولاد نرم در محلول اسيدکلريدريک طي زمان غوطه وري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازدارندگي خوردگي
مقاله فولاد نرم
مقاله اسيد کلريدريک
مقاله سطح فعال کاتيوني
مقاله سطح فعال دوقلو
مقاله طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدويان احدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني بقا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشهري شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاصيت ضدخوردگي سطح فعال دوقلوي کاتيوني (۱۲-۴-۱۲) در مقايسه با نمونه مونومري آن، دودسيل تري متيل آمونيوم برومايد (DTAB)، بر روي فولاد نرم در محلول ۱ مولار اسيدکلريدريک به کمک آزمون طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي (EIS) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان دهنده اثر بازدارندگي خوردگي اين دو ترکيب بر روي فولاد نرم در محيط اسيدي است. همچنين مشاهده شد که با افزايش زمان غوطه وري نمونه ها در محلول هاي آزمون، مقاومت در برابر خوردگي فولاد نرم افزايش يافت و به يك حد ثابت براي سطح فعال دو قلو ۱۲-۴-۱۲ (طي ۲ ساعت) و DTAB (طي ۴ ساعت) رسيد. سطح فعال مونومري DTAB در مقايسه با نمونه دوقلوي خود ۱۲-۴-۱۲ اثر بازدارندگي خوردگي بهتري داشت که اين موضوع احتمالا به سبب ممانعت فضايي ايجاد شده توسط يک سر آزاد سطح فعال دوقلو است.