مقاله بررسي رفتار عمليات حرارتي و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي Al2024/Gr توليد شده با روش متالورژي پودردرجا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار عمليات حرارتي و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي Al2024/Gr توليد شده با روش متالورژي پودردرجا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كامپوزيت آلومينيم
مقاله گرافيت
مقاله روش متالورژي پودردرجا
مقاله عمليات حرارتي
مقاله توزيع گرافيت
مقاله استحکام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بيدكي آرمان
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق كامپوزيت هاي Al2024/Gr حاوي ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ درصد وزني گرافيت با روش متالورژي پودردرجا توليد شدند. مخلوطهاي پودري توليدي پس از متراكم سازي و سينترينگ، در دماي ۴۹۵oC تحت عمليات محلولي قرار گرفته و سپس در دماي ۱۷۰oC تحت عمليات پيرسازي قرار گرفتند. پس از تعيين شرايط بهينه عمليات حرارتي، نمونه هاي كامپوزيتي حاوي درصدهاي مختلف گرافيت تحت تست خمش قرار گرفته و تاثير مقدار گرافيت بر استحكام خمشي كامپوزيتهاي Al2024/Gr حاوي درصدهاي مختلف گرافيت بررسي شد. جهت بررسي توزيع گرافيت در داخل نمونه هاي كامپوزيتي، سطح مقطع شكست نمونه ها توسط SEM مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه ماکزيمم سختي بعد از ۵ ساعت پيرسازي در دماي ۱۷۰oC حاصل مي شود و اين زمان تحت تاثير حضور گرافيت و درصد گرافيت نمي باشد. بررسي ها نشان دادند كه حضور گرافيت در زمينه اي از آلياژ آلومينيم باعث كاهش استحكام خمشي آلياژ زمينه شده و با افزايش مقدار گرافيت، استحكام خمشي كاهش مي يابد. مطالعات سطح مقطع شكست نمونه ها مويد توزيع يكنواخت گرافيت در داخل نمونه هاي كامپوزيتي بودند.