مقاله بررسي رفتار لرزه اي ساختمان هاي پانلي بتن مسلح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار لرزه اي ساختمان هاي پانلي بتن مسلح
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه هاي پانلي
مقاله ضريب رفتار
مقاله شکل پذيري
مقاله مدل سازي غيرخطي ديوار
مقاله تحليل استاتيکي غير خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ابوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 امروزه ساختمان هاي پانلي در صنعت ساختمان سازي از جايگاه ويژه اي برخوردارند. در اين ساختمان ها هيچ گونه المان سازه اي مثل تير يا ستون استفاده نمي شود و باربري ثقلي و جانبي تنها توسط ديوارهاي بتني صورت مي گيرد. وجود برخي ابهامات در خصوص رفتار لرزه اي يا ضريب رفتار مناسب براي اين نوع ساختمانها، موجب ترديدهايي در کاربرد گسترده تر و يا شناخت دقيق تر اين سيستم سازه اي در فرآيند آموزش علم مهندسي سازه شده است. موضوع اين مقاله بررسي ضريب رفتار سازه هاي پانلي، با مطالعه بر روي چند مدل ساختماني با ارتفاع هاي مختلف و آرايش يکسان ديوارها، است. با به کارگيري نرم افزار PERFORM 3D، رفتار غيرخطي اين سازه ها توسط المان هاي اجزاي محدود پوسته اي چند لايه، داراي مقاطع اليافي، مدل شده است. پس از مدل سازي و انجام تحليل ها، ضريب رفتار هر يک از نمونه ها محاسبه شده و مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج، حاکي از آن است که ضريب رفتارهاي محاسبه شده، تفاوت قابل ملاحظه اي با مقادير ارايه شده در استانداردهاي موجود دارند و به نظر مي رسد نگرش استانداردها در مورد اين سيستم سازه اي بيش از اندازه محافظه کارانه باشد.