مقاله بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربندي شده واگرا با پيوند قائم مرکب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در سازه و فولاد از صفحه ۲۸ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربندي شده واگرا با پيوند قائم مرکب
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاب هاي مهاربندي شده واگرا
مقاله پيوند قائم
مقاله پيوند مرکب
مقاله سخت کننده
مقاله خاموت
مقاله محصور شدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شايان فر محسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: وتر محمدقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله يک مطالعه تجربي و آزمايشگاهي از رفتار پيوندهاي برشي قائم را در حالت معمول (پروفيل فولادي با و بدون سخت کننده) و مرکب (پروفيل فولادي که بتن، ناحيه محصور به جان و بال ها را پر کرده است) ارايه مي نمايد. چهار نمونه در اين مقاله براي بررسي اثر سخت کننده و اثر مرکب شدن جان پيوند انتخاب شده اند. نمونه اول يک نمونه بدون سخت کننده مي باشد، در نمونه دوم طبق ضابطه هاي AISC 2005 سخت کننده هاي لازم تعبيه شده است، نمونه هاي سوم و چهارم نمونه هاي مرکب مي باشند. در مدل مرکب، خاموت ها به جان پروفيل متصل مي شوند و تفاوت نمونه هاي مرکب، فاصله بين آرماتورهاي عرضي مي باشد. آزمايش هاي انجام شده از نوع چرخه اي شبه استاتيکي بوده و در مقياس يک به يک انجام شده اند. در ابتدا جزئيات پيشنهادي براي پيوندهاي مرکب تشريح مي گردد، سپس نحوه ساخت، بارگذاري، گزارش آزمايش ها و نتايج حاصله بيان مي شود. جزئيات ارايه شده براي پيوند قائم مرکب به صورتي بوده است که نتايج حاصله حاکي از افزايش قابل توجه ظرفيت برشي و شکل پذيري آن نسبت به حالت معمول مي باشد.