مقاله بررسي رفتار مصرفي خانوار شهري و روستايي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۳۹۱ تا ۴۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار مصرفي خانوار شهري و روستايي ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضا
مقاله سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل
مقاله كشش قيمتي
مقاله مخارج خانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركماني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان پور حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه با استفاده از داده هاي مخارج خانوار شهري و روستايي به بررسي تقاضاي مصرفي خانوار شهري و روستايي كشور پرداخته شده است. براي تخمين از روش (Deaton-Muellbour Iterative Method) DMI به جاي روش هاي مرسوم مورد استفاده در تخمين تقريب خطي الگوي سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل (Almost Ideal Demand System) استفاده شده است. داده هاي مورد بررسي مخارج خانوار روستايي و شهري از سال ۱۳۶۲-۱۳۸۳ است. نتايج نشان ميدهد، براي مناطق شهري گروه هاي مسكن، سوخت و روشنايي، كالاها و خدمات و اثاثيه مورد استفاده در خانه، تفريح، تحصيل و مطالعه و خوراکي ها و آشاميدني ها و دخانيات كالاهاي ضروري و پوشاك و كفش و بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و ساير كالاها و خدمات متفرقه كالاهاي لوكس تشخيص داده شده است. هم چنين روابط مكملي و جانشيني بين گروه ها ضعيف است. براي مناطق روستايي گروه هاي پوشاك و كفش و خوراكي ها، آشاميدنيها و دخانيات كالاهاي ضروري و مسكن، سوخت و روشنايي، بهداشت و درمان و تفريح و تحصيل و مطالعه كالاهاي لوكس تشخيص داده شده است. به جز گروه كالاها و خدمات مورد استفاده در منزل و هزينه اثاثيه خانه بقيه كالاها بي كشش بوده است. كششهاي خود قيمتي جبران شده و جبران نشده نيز براي مناطق شهري و روستايي نتايج يكساني را نشان ميدهد.