مقاله بررسي رفتار مصرف و پس انداز در چارچوب مدل رشد نئوكلاسيكي (مطالعه موردي: اقتصاد ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار مصرف و پس انداز در چارچوب مدل رشد نئوكلاسيكي (مطالعه موردي: اقتصاد ايران)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف و پس انداز
مقاله مدل رشد نئوكلاسيك
مقاله الگوريتم شوتينگ
مقاله شبيه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، رفتار مصرف و پس انداز در اقتصاد ايران در چارچوب مدل رشد رمزي – کس – کوپمنز، به عنوان يک چارچوب مهم تئوريکي در اقتصاد کلان، مورد بررسي قرار گرفته است. در حقيقت، هدف، بررسي پويايي هاي اين متغيرها و تحليل حساسيت آن ها در برابر تغييرات پارامترها و ساير متغيرها است. در راستاي اين اهداف، ما با تشکيل تابع لاگرانژ نسبت به قيود خاص اقدام به تصريح معادله اولر و ساير معادلات مسير رشد متعادل کرده و سپس مسير زماني متغيرهاي درون زا (k,c) را با استفاده از الگوريتم شوتينگ محاسبه کرده و در چارچوب روش شبيه سازي اقدام به مشخص کردن مسير زماني متغيرهاي پس انداز و مصرف نموده، سپس آن ها را با داده هاي تحقق يافته مورد مقايسه قرار داده و بر اساس معيار MAPE و ساير معيارهاي مشابه به اين نتيجه رسيديم که سري هاي زماني ايجاد شده از مدل رشد نئوکلاسيکي قادر به توضيح بيش از ۸۵ درصد داده هاي تحقق يافته هستند. هم چنين در مرحله بعد، اثر هرکدام از متغيرهاي برون زا را بر پس انداز شبيه سازي شده مورد مطالعه قرار داده و با تغيير فروض مدل درباره رشد TFP و شکل گيري آن در چارچوب انتظارات تطبيقي و نيز فرايند استوکاستيک به اين نتيجه مهم رسيديم که TFP نقش اساسي در توضيح نوسانات رفتار پس انداز دارد.