مقاله بررسي رفتار گرمايي ليزارديت هاي طبيعي در فشار اتمسفري، بر اساس تجزيه دستگاهي XRD و DTA-TG که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۳۹۵ تا ۴۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رفتار گرمايي ليزارديت هاي طبيعي در فشار اتمسفري، بر اساس تجزيه دستگاهي XRD و DTA-TG
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليزارديت
مقاله سرپانتين
مقاله رفتار گرمايي
مقاله XRD
مقاله DTA-TG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دبيري رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي شهركي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: ملايي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين ميزان پايداري، تغييرات کاني شناسي و واکنش هاي گرمايي کاني هاي سرپانتين، مي تواند در تعيين ساز و کار فرورانش، ماگماتيسم و عمق صفحات فرورونده بسيار راهگشا باشد. طي فرايند فرورانش، واکنش هاي گرمايي، باعث آزاد شدن آب کاني هاي سرپانتيني مي شود. اين امر نقش به سزايي را در فرايندهاي آتشفشاني وابسته به فرورانش ايفا مي کند. در اين کار پژوهشي، رفتار گرمايي و تغييرات کاني شناختي کاني ليزارديت (سرپانتين)، وابسته به منطقه افيوليتي نيريز، در گستره هاي گرمايي متفاوت و در فشار جوي، با پراش پرتو (XRD)X و آناليزهاي DTA-TG، مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. بررسي ها نشان داد که، واکنش هاي آبزدايي (Dehydration) ليزارديت هاي طبيعي، که به مدت يک ساعت، در دماي ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه سانتيگراد گرما گرفته اند، واکنش هاي هيدورکسيل زدايي (Dehydroxilation) آنها در گستره دمايي ۵۵۰ تا ۶۹۰ درجه سانتيگراد صورت مي گيرد. ليزارديت هاي طبيعي تا دماي ۵۵۰ درجه سانتيگراد پايدار بوده و در دماي۶۰۰ درجه سانتيگراد به اليوين (فورستريت) تبديل مي شوند. همچنين در دماي ۷۰۰ درجه سانتيگراد، پيروکسن (انستاتيت) در نتيجه تجزيه ليزارديت تشکيل مي شود. بين واکنش هاي آب زدايي و تبلور، آمورف شدن، در دماي ۶۰۰ درجه سانتيگراد رخ داده و باعث تشکيل مقادير اندکي آب و سيليس آزاد شده است.