مقاله بررسي روابط بين قدرت فرسايندگي باران با توليد رسوب با استفاده از زمين آمار و GIS در استان اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۵۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي روابط بين قدرت فرسايندگي باران با توليد رسوب با استفاده از زمين آمار و GIS در استان اردبيل
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اردبيل
مقاله توليد رسوب
مقاله زمين آمار
مقاله فرسايندگي باران و GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعلي اباذر
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني موسي
جناب آقای / سرکار خانم: كاويان عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش با هدف تعيين مناطق آسيب پذير در برابر قدرت فرسايندگي باران، به تجزيه و تحليل داده هاي بارش در قالب روابط ارايه شده در سطح استان اردبيل اقدام شد. در اين راستا، نخست داده هاي بارش ۷۱ ايستگاه باران سنج در داخل و اطراف استان گرد آوري و از نظر مقدار، شدت و ساير پارامترهاي مربوط به فرسايندگي باران، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. سپس نقشه هاي فرسايندگي باران از راههاي گوناگون با استفاده از قابليت GIS در محيط نرم افزار ArcGIS 9.3 و با روش هاي زمين آمار تهيه و طبقه بندي شد. با ارزيابي روش هاي گوناگون تعيين قدرت فرسايندگي باران، با استفاده از مقدار رسوب ويژه ۱۱ حوزه آبخيز معروف، شاخص بيشينه شدت بارندگي يک ساعته (I60) به عنوان بهترين شاخص فرسايندگي باران براي منطقه شناسايي شد.