مقاله بررسي روابط بين نسبت هاي مالي و قيمت سهام در صنايع كاني هاي غير فلزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۱۴۰ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي روابط بين نسبت هاي مالي و قيمت سهام در صنايع كاني هاي غير فلزي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسبت هاي مالي
مقاله قيمت سهام
مقاله كاني غير فلزي
مقاله بورس اوراق بهادار
مقاله روابط خطي و غيرخطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميري سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش روابط خطي و غيرخطي بين نسبتهاي مالي و قيمت سهام در صنايع كاني غيرفلزي بازار بورس تهران براي سالهاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ بررسي شده است. متغيرهاي مستقل، سه نسبت فعاليت – شامل دوره گردش مواد و موجودي كالا، نسبت گردش دارايي هاي ثابت، نسبت گردش دارايي ها – و شش نسبت سودآوري – شامل بازده دارايي ها، بازده سرمايه، بازده فروش، درصد سود به سود ناويژه، درصد سود عملياتي به فروش، درصد سود ناويژه به فروش – انتخاب گرديد. براي متغير وابسته، قيمت سهام در پايان سال مالي و قبل از مجمع عمومي در نظر گرفته شد. نتايج پژوهش بيانگر وجود رابطه خطي و غير خطي بين نسبت هاي مالي و قيمت سهام مي باشد و مدل هاي نوع B (بدون عرض از مبدا) توانايي بيشتري براي توضيح قيمت سهام دارند. مدل هاي غيرخطي كوادراتيك نسبت به ساير مدل ها بهتر مي توانند قيمت سهام را توضيح دهند. در بين نسبت هاي فعاليت دوره گردش مواد و در بين نسبت هاي سودآوري بازده دارايي ها، بازده سرمايه و درصد سود ناويژه به فروش بهتر مي توانند قيمت سهام را توضيح دهند.